Jumat, 20 November 2009

Asmaul husna Memaknai "ARRAHMAN"

Categories:
Ar-Rahman (Maha Pengasih), merupakan rahmat Allah dalam Bentuk sarana hidup Dilihat dari segi etimologisnya, Ar-Rahman berwazan (berpola) “fa’laan" yang menunjukkan banyak.


Oleh karena itu rahmat Allah SWT yang berupa sarana hidup ini diberikan untuk semua makhluk di alam semesta (rahmatan lil alamiin), baik manusia maupun binatang, baik muslim maupun kafir. Makna ini digunakan dalam Al-Qur’an (QS. 20: 5, 19: 75)

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

No Response to "Asmaul husna Memaknai "ARRAHMAN""

Posting Komentar